Waarschuwing voor mailfraude

Waarschuwing voor mailfraude   

De KNB waarschuwt voor mailfraude. Aanleiding is de oplichting van Rijksmuseum Twenthe bij de aankoop van een schilderij. Hierdoor is een betaling gedaan aan criminelen. De KNB adviseert alert te zijn op fraude en goed te controleren op de juistheid van e-mailadressen, bankrekeningnummers en tenaamstellingen.

Vorige week verschenen in de media berichten over oplichting  van het museum door internetcriminelen. Zij wisten zich te mengen in het mailverkeer tussen het museum en een Britse kunsthandelaar over de aankoop van een schilderij. Hierdoor hebben de criminelen (een deel van) de koopsom voor het schilderij in handen weten te krijgen door geld naar hen over te laten maken.

Notariskantoor
Ook notariskantoren kunnen slachtoffer worden van mailfraudeurs. In 2018 is een notariskantoor geconfronteerd met mailfraude, het zogenoemde Business E-mail Compromise. Na uitvoering van een transactie moesten diverse betalingen worden gedaan aan een aantal verkopers. In deze zaak wist een fraudeur zich toegang te verschaffen tot e-mailcorrespondentie van het notariskantoor. Met als resultaat dat het kantoor een betaling heeft gedaan aan een bankrekeningnummer van de fraudeur.

 

Om deze fraude zoveel mogelijk te voorkomen maken wij gebruik van een beveiligde omgeving om documenten te uploaden en downloaden. Voor meer informatie neem dan contact op met ons kantoor.

 

Tips

de volgende tips kunnen helpen om mailfraude te voorkomen:

  • Wees altijd attent op deze fraudevorm.

  • Boek nooit op basis van een telefoontje of e-mail grote bedragen over

  • Zorg voor heldere regels in het betalingsverkeer

  • Check of de e-mail van een legitiem e-maildomein afkomstig is (bij spoofing lijkt het alsof de valse e-mail afkomstig is van het echte e-mailadres).

  • Wees extra alert op verzoeken om grote sommen geld over te maken, zeker als het geld naar een buitenlandse rekening gaat.

  • Controleer of een opgegeven bankrekeningnummer daadwerkelijk van de rechthebbende op een uitbetaling is.

  • Beperk zoveel mogelijk het gebruik van gevoelige persoonsgegevens in de tekst van de mail zelf.

  • Stuur geen bijlagen mee waar gevoelige persoonsgegevens in staan.

Offerte aanvragen