Het nieuwe UBO-register

Heeft u het al gehoord? Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Van alle vennootschappen en andere juridische entiteiten moeten de 'uiteindelijk belanghebbenden' (ultimate beneficial owners, UBO's) worden geregistreerd in het UBO-register van de Kamer van Koophandel.

Wat is een UBO?

Een UBO is in gewoon Nederlands de persoon die het geld van een organisatie krijgt of bepaalt waar het heen gaat. Juridisch is de UBO de persoon die meer dan 25% van de aandelen houdt en/of meer dan 25% van het stemrecht en/of meer dan 25% van het economisch belang, danwel de feitelijke zeggenschap heeft.

Wanneer registeren? Nieuwe entiteiten: bij oprichting

Alle nieuw op te richten entiteiten moeten de UBO-registratie doen bij hun oprichting. Dit doet de notaris voor hen, als die betrokken is.

Bestaande entiteiten: voor 27 maart 2022

Bestaande entiteiten moeten de registratie zélf doen en wel voor 27 maart 2022. U heeft dus nog anderhalf jaar de tijd. Registreren kan via de website van de KVK, een formulier of via de notaris.

Kan de notaris dit voor u doen?

Ja, dat kan. Maar notarissen kunnen niet altijd met zekerheid vaststellen wie de UBO('s) van een juridische entiteit is (zijn). Iemand kan op grond van aandelenbelang maar ook op grond van feitelijke zeggenschap als UBO kwalificeren. Alleen de juridische entiteiten zelf kunnen informatie over hun UBO's verstrekken en zijn verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van hun UBO-informatie in het UBO-register. Als u wilt dat wij u registeren, dan zullen we u laten verklaren dat de gegevens die u ons verstrekt heeft, correct zijn. Wij zullen ook zelf nog onderzoek doen. Wilt u dat wij u helpen bij uw registratie? Neem dan contact met ons op!
Offerte aanvragen