Huis kopen

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt meestal getekend bij een makelaar. Daarin kan de koper aangeven welk notariskantoor de akte van levering verzorgt. Het koopcontract wordt ook wel het voorlopig koopcontract genoemd. De koopovereenkomst is wel heel belangrijk. In de koopovereenkomst worden niet alleen alle afspraken tussen verkoper en koper opgenomen, maar ook alle juridische rechten en verplichtingen die op de woning rusten. Indien de koop niet via een makelaar plaatsvindt, kan ons kantoor voor u de koopovereenkomst opstellen.

Bedenktijd

De koper van een woning heeft na het sluiten van een koopovereenkomst drie dagen bedenktijd. De koper kan in de eerste drie dagen na de koop de koopovereenkomst zonder kosten ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de koop is gesloten. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee. Indien een koper binnen die termijn afziet van de koop, dan is het aan te raden dit schriftelijk te doen door een fax of een (aangetekende) brief. Een mondelinge koopovereenkomst voor een woning is niet rechtsgeldig. De koop moet schriftelijk worden geregeld.

Notariële levering

De eigendom van een registergoed kan alleen worden overgedragen door een notariële akte van levering. Het notariskantoor dat, meestal door de koper, is aangewezen in de koopovereenkomst zorgt voor de akte van levering.

Na de ontvangst door ons kantoor van een getekend koopcontract ontvangen zowel koper als verkoper daarvan bericht. Een dossier wordt aangemaakt en alle gegevens worden gecontroleerd, onder meer bij het kadaster. Wij moeten onder meer controleren of de waarborgsom of bankgarantie wel op tijd door de koper wordt betaald of afgegeven. Ook moeten wij als notariskantoor de eventuele hypotheek van verkoper opzeggen.

Voordat de akte van levering (en meestal de hypotheekakte) op ons kantoor worden ondertekend, ontvangt u de ontwerptekst van de akte(n) en de afrekening. De betaling van de koopsom, de aflossing van de hypotheekschuld van verkoper en bepaalde andere betalingen zoals de makelaarsnota vinden plaats via de bankrekening van de notaris. Voordat de akte van levering wordt getekend wordt dus goed gecontroleerd of de koopsom wel is gestort op de zogeheten derdengeldenrekening. In de akte van levering vindt u een aantal bepalingen van de koopovereenkomst terug, voor zover die bepalingen van belang zijn bij de eigendomsoverdracht. Ook alle bijzondere juridische lasten die op het registergoed rusten worden in de akte van levering vermeld. Deze bepalingen zijn vaak niet gemakkelijk te lezen en begrijpen. Schroomt u niet om uitleg hiervan te vragen!

De eigendom gaat pas definitief over door de inschrijving van de akte van levering in het kadaster. Dat is een belangrijk onderdeel van de taken van de notaris bij de eigendomsoverdracht van registergoederen. Vroeger werden akten letterlijk ´overgeschreven´ door klerken op de vele kadasterkantoren. Tegenwoordig verloopt de inschrijving via een digitale gegevensuitwisseling tussen de notaris en het kadaster. Pas nadat van het kadaster de bevestiging is ontvangen, dat de akte naar behoren is ingeschreven, vindt de financiële afwikkeling door de notaris van het dossier plaats.

Offerte aanvragen