Testament

Testament

Mensen vragen vaak: “moet ik een testament maken?” Dat is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld: de weduwe zonder kinderen die wil dat haar enige zus van haar erft, hoeft daarvoor geen testament te maken. Maar als u van de wet wilt afwijken, heeft u een testament nodig.


Wat staat er dan in de wet? De wet geeft een lijstje wie iemands erfgenamen zijn. Een nalatenschap wordt geërfd door:

– echtgenoot en(/of) kinderen

– ouders, broers en zussen

– de nakomelingen van grootouders (ooms, tantes, neven en nichten)

– nakomelingen van overgrootouders (oudooms, oudtantes, achterneven, achternichten)

en dit tot en met de zesde graad van bloedverwantschap.

Zijn er helemaal geen familieleden te vinden die hieraan voldoen? Dan erft de Staat der Nederlanden.


Wilt u liever dat uw erfenis naar goede vrienden gaat, in plaats van naar uw familie, dan zult u een testament moeten maken.

Ook als u iets wilt regelen in aanvulling op de wet. Denk bijvoorbeeld aan:

– een executeur benoemen (iemand die alles regelt na uw overlijden)

– financieel toezicht regelen over de erfenis van uw kinderen of kleinkinderen

– bepaalde spullen bij bepaalde personen terecht laten komen (legaat)

– een deel van uw geld nalaten aan een goed doel (legaat)

– gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om erfbelasting te besparen.

Al met al redenen genoeg om een advies te vragen!


Veel mensen vinden het ongemakkelijk om te praten over regelingen na hun levenseinde, en zij stellen dit vaak uit. Wij helpen u graag over die drempel. Een goed testament geeft u gemoedsrust en is voor uw nabestaanden een houvast in een moeilijke tijd.


Een testament is altijd maatwerk: de regeling moet precies passen op uw familiesituatie. Om één keer een regeling te maken die een heel leven lang meegaat, is dan ook niet mogelijk. Wij adviseren eens in de paar jaar te laten kijken, of uw testament nog 'up to date' is.

Offerte aanvragen