Een nalatenschap wat nu?

Bij de afwikkeling van een nalatenschap kan ons kantoor u als volgt van dienst zijn:

Verklaring van erfrecht:

Een verklaring van erfrecht is bijna altijd nodig. Bijvoorbeeld om over de bankrekening van de overledene te kunnen beschikken of om de tenaamstelling van de rekening te wijzigen. De verklaring van erfrecht is een verklaring van een notaris waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd zijn om de nalatenschap af te wikkelen. Wanneer er meer erfgenamen zijn kan een volmacht worden opgemaakt, waarbij de erfgenamen één van de erfgenamen of iemand anders volmacht verlenen de nalatenschap mede namens hen af te wikkelen. Zo’n volmacht wordt dan in de verklaring van erfrecht vermeld. Voordat wij een verklaring van erfrecht af kunnen geven, vragen wij bij het Centraal Testamenten Register in Den Haag of de overledene een testament heeft gemaakt. Ook controleren wij de gegevens van de overledene en eventueel van zijn familieleden bij het bevolkingsregister.

Erfbelasting:

Als u erft, is het mogelijk dat u erfbelasting (voor 2010: successierecht) moet betalen. Of erfbelasting is verschuldigd en hoeveel hangt af van de hoogte van de nalatenschap (schijventarief) en van het al dan niet bestaan van een familierelatie. De notaris is bij uitstek deskundig op het gebied van de erfbelasting. Met name als in de nalatenschap een eigen onderneming is betrokken of er vorderingen van kinderen moeten worden berekend in het kader van een langstlevenderegeling is de aangifte voor de erfbelasting niet eenvoudig. Bij het doen van de aangifte erfbelasting zijn wij u graag behulpzaam.

Verdeling van een nalatenschap:

Wanneer een overledene gehuwd was zal meestal geen verdeling van de nalatenschap nodig zijn. Ook niet als er kinderen zijn, want sinds 2003 is in de wet geregeld dat de kinderen hun erfdeel pas krijgen na overlijden van de langstlevende echtgenoot. Wel zal de waarde van het erfdeel van de kinderen moeten worden vastgesteld.

In de meeste andere gevallen zal de nalatenschap moeten worden verdeeld. Erfgenamen kunnen dat zelf doen, als er geen specifieke zaken zijn die bij de notaris moeten worden verdeeld. Maar natuurlijk kunnen wij u hierbij ook helpen.

Offerte aanvragen