Coronabeleid

Notariskantoor Stigter & Leskens doet er alles aan om de dienstverlening aan u door te laten gaan in deze bijzondere tijd. We willen persé dat u toegang houdt tot de notariële diensten, want die kunnen zekerheid geven in onzekere tijden.

Natuurlijk volgen wij in ons beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

Heeft u binnenkort een afspraak met kantoor? Zo gaan wij daar mee om:

Akte tekenen
Moet er een akte getekend worden? Dat kan. Maar we beperken het fysieke contact tot een minimum. Daarom gebruiken we volmachten waar dat kan. Overleg hierover met uw behandelaar. Er zijn ook akten die niet per volmacht ondertekend kunnen worden. In die gevallen worden de akten aan u telefonisch toegelicht. De fysieke ondertekening duurt daarna nog maar heel kort.

Volmachten
Als het ondertekenen van een volmacht NIET op ons kantoor plaatsvinden. Hoe dan wel?

• U ontvangt van ons de te tekenen volmacht. Dit kan per post zijn of digitaal. In dat laatste geval moet u de volmacht thuis uitprinten;
• Wij videobellen u op een afgesproken tijdstip;
• Tijdens het videobelgesprek toont u uw geldige legitimatiebewijs;
• Wij leggen u dan de volmacht en de akte(n) uit;
• U ondertekent in ons ‘digitale bijzijn’ de volmacht;
• We beëindigen het videobelgesprek;
• U upload de getekende volmacht en een kopie van uw legitimatiebewijs in ons online dossier;
• U stuurt het document met uw originele handtekening per post naar ons kantoor of deponeert het zelf in onze kantoor brievenbus;

Besprekingen
Besprekingen kunnen op kantoor, telefonisch of via videobellen plaats vinden. Overleg hierover als u een afspraak maakt, onze medewerkers zullen u hierover informeren.

Op locatie
Voor afspraken met klanten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

Regels bij bezoek aan kantoor
Als u op kantoor komt, hanteren wij de volgende regels:
1. We laten alleen mensen toe die de akten moeten tekenen, dus geen familie of adviseurs.
2. We hebben geen fysiek contact (geen handen schudden)
3. We blijven op 1,5 meter van elkaar en niezen of hoesten in onze elleboog
4. We ontsmetten deurklinken, pennen, stoel en tafel na elke afspraak
5. We schenken helaas geen koffie of thee
6. U kunt geen gebruik maken van het gastentoilet
7. We verwachten dat u zich aan de richtlijnen van de overheid houdt! Dus als u neusverkouden bent, hoest, keelpijn of koorts heeft, verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en voorafgaand aan de afspraak contact op te nemen om een oplossing te zoeken.

Al onze medewerkers houden zich uiteraard ook aan de richtlijnen. Maar we kunnen helaas geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar ons kantoor. Uiteraard proberen wij wel zoveel mogelijk risico’s te beperken.

Legalisatie volmachten
Om te voorkomen dat mensen ons kantoor bezoeken terwijl dat niet strikt noodzakelijk is, is het tijdelijk niet mogelijk om volmachten van andere notariskantoren door ons te laten legaliseren. Indien u hierover vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met het notariskantoor waarvan u de volmacht heeft ontvangen aangezien er voor de legalisatie van volmachten tijdelijk versoepelde maatregelen zijn aangekondigd door onze beroepsorganisatie (KNB).

Onze medewerkers
Al onze medewerkers blijven thuis als zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Ook werken wij zoveel mogelijk thuis.
Wel zijn alle medewerkers via ons kantoortelefoonnummer telefonisch bereikbaar en per mail op hun persoonlijke e-mailadres.

Wij blijven de richtlijnen van het RIVM volgen en zo nodig onze maatregelen aanscherpen/versoepelen.

Op onze website zullen wij deze informatie steeds zoveel mogelijk updaten.
Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken en neem bij vragen contact op met de behandelaar van het dossier.
We wensen u veel sterkte in deze vreemde tijden.

Deze informatie is bijgewerkt op vrijdag 2 juni 2020.
Offerte aanvragen