Vereniging & Coöperatie & Stichting

Voor u...

...Vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon met leden en wordt opgericht om een bepaald doel na te streven. Dit kan vrijwel elk doel zijn, zoals sportbeoefening of een vereniging van huurders of huiseigenaren. Winsten die de vereniging maakt, moeten aan dat doel ten goede komen. De wet kent overigens twee soorten verenigingen: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (de formele vereniging) en die met beperkte rechtsbevoegdheid (de informele vereniging). Van de formele vereniging zijn de statuten, in tegenstelling tot de informele vereniging, opgenomen in een notariële akte. De formele vereniging moet bovendien worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

...Coöperatie

Een coöperatie is een als coöperatie opgerichte vereniging en wordt bij notariële akte opgericht. De coöperatie is een rechtspersoon met leden en wordt opgericht om een bepaald economisch doel na te streven. De coöperatie heeft leden en bestuurders. De leden tezamen vormen de algemene ledenvergadering. Elk lid heeft minimaal één stem. De leden benoemen doorgaans de bestuurders. Winsten behaald door de coöperatie kunnen worden uitgekeerd aan de leden. Een coöperatie wordt bij het handelsregister ingeschreven. Bij het opstellen van de statuten van een coöperatie zijn wij u graag van dienst.

...Stichting

De stichting is een veel gebruikte rechtspersoon voor met name goede doelen. Het is een rechtspersoon met alle bijbehorende rechten en plichten. De stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichters of bijvoorbeeld de bestuursleden;. de stichting mag alleen geld uitkeren aan het in de statuten omschreven doel. Een stichting heeft geen leden, maar eventueel wel donateurs. De macht is in handen van het bestuur van de stichting. Voor de oprichting van een stichting is een notariële akte nodig.

Offerte aanvragen