Testament

Waarom een testament?

Testament

Als u overlijdt, staat in de wet geregeld wie uw erfgenamen zijn. Maar in een testament kunt u van die wettelijke regelingen afwijken en andere erfgenamen aanwijzen. Een testament moet bij de notaris worden opgemaakt (of bij een notaris in bewaring worden gegeven). Ook het aanpassen of herroepen van een testament kan alleen via de notaris. In een testament kunt u ook andere zaken regelen dan het aanwijzen van uw erfgenamen. U kunt vastleggen wie bepaalde bezittingen krijgt en u kunt een executeur benoemen. Ook kunt u bepalen, dat uw erfenis eigen vermogen is en blijft van uw erfgenaam of erfgenamen. Samenwoners met kinderen kunnen in een testament een regeling voor de langstlevende maken.

Is een testament alleen nodig als er (veel) vermogen is? Nee: een testament kan ook heel nuttig zijn voor mensen met een bescheiden vermogen maar met een grote familie! In een testament kunnen bijvoorbeeld alleen die familieleden met wie er veel contact is, worden benoemd tot erfgenamen. Ook kan er een executeur (of meerdere executeurs) worden aangewezen: iemand die na het overlijden alle praktische zaken (mogelijk ook de uitvaart) regelt. Zeker als er veel erfgenamen zijn, is het praktisch om één persoon aan te wijzen die bevoegd is om uw nalatenschap af te wikkelen. Wij helpen u met het maken van een goed testament door uw wensen met u door te spreken en vanuit onze kennis en ervaring oplossingen aan te dragen. De fiscale gevolgen van een testament komen daarbij ook aan de orde.

Codicil

Een testament is een "uiterste wilsbeschikking": een document dat pas in werking treedt na overlijden. Een andere uiterste wilsbeschikking is een codicil: een handgeschreven, gedateerd en ondertekend document waarin duidelijk omschreven zaken uit de inboedel of sieraden worden toegekend aan bepaalde personen ("legaten"). Een beperkte regeling dus: er kan bijvoorbeeld geen geldbedrag in een codicil worden vermaakt.

Voordeel van een codicil is, dat u zo'n document zelf kunt aanpassen als er iets wijzigt in uw situatie. Nadeel is echter, dat het codicil kwijt kan raken. Soms wordt gekozen voor het maken van een codicil naast een testament. In overleg wordt het originele codicil op ons kantoor in bewaring gegeven en bij het testament in de kluis gelegd.

Offerte aanvragen